Вртењето на Бадниковата Погача заврши.

Ви благодариме на сите на учеството. Добитниците на подароците наскоро ќе бидат контактирани на оставените e-mail адреси. Тие се:

Љубица Богев
Христина Димоска
Христина Апостоловска 
Мирјана Дамјаноска 
Виктор Ивановски 
Андријана Силјановска
Тамара Петровска 
Евгенија Деспотовска
Весна Трајкова 
Анета Ристова 
Антоанета Мицевска
Сашо Стоилов 
Владимир Јорданов
Маја Веселиновска 
Ивана Велиновска 
Моника Трајковска 
Ирена Трајковска 
Живче Муканова 
Ангела Делева 
Наташа Дионисијева 
Верица Ташева
Јагода Димеска
Тања Анакиева Давитковска

Честитаме!